Compleet de zinnen met de juiste woorden

1. Ze richtte de camera van haar laptop op de omgeving en hoorde de enthousiaste uithalen van haar zus.

2. Het was mooie vrouw, maar ze was trots en overmoedig en ze kon 't niet verdragen dat iemand mooier was dan zij.

3. De moeder wist niet hoe vlug ze de deur open moest doen en toen haar zeven binnenkwamen, riep zij.

4. Ze had een heel bijzondere spiegel; en als ze daarvoor ging en zichzelf daarin bekeek, sprak zij:

5. Alsof ze aangevoeld dat Els zou komen, had Julia de veranda al aangeveegd en overal verse bloemen neergezet.

6. De lucht betrok snel hoewel de ochtend nog niet voorbij was, leek het alsof de schemering al was ingezet.

7. Sindbad kwam naderbij en nadat hij had plaatsgenomen, verwelkomde de gastheer hem allervriendelijkst en liet hij verrukkelijke spijzen brengen die voor de sjouwer werden neergezet.

Reset Controleer de Score Volgende Pagina